Фондовата борса увеличи капитала си 20 пъти

Българска фондова борса увеличи капитала си 20 пъти – от 293 393 лв. до 5 867 860 лв. Това решиха вчера акционерите на институцията на годишното си общо събрание. Увеличението ще стане чрез издаването на 5 574 467 нови безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинал 1 лeв. Досегашните акционери ще получат пропорционален на притежавания към момента брой акции, а увеличението ще е за сметка на фонд „Резервен“. Съветът на директорите на дружеството да бъде намален от 9 на 7 членове, решиха акционерите. За нов член на борда бе избран финансистът Андрей Пръмов. В съвета на директорите влизат още Виктор Папазов – председател, Людмила Елкова – заместник-председател, Бистра Илкова – изпълнителен директор. Минималният брой акции, даващи право на членство, бе увеличен от 1000 на 20 000.

Валерия Стойкова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *