Фондова борса купи енергийната за 5,2 млн. лв.

Фондова  борса – София купи Българска независима енергийна борса за 5,2 милиона лева, съобщава на сайта си БФБ-София.

Във връзка с процедурата по придобиване на 100% от капитала на „Българска независима енергийна борса” ЕАД (БНЕБ), между „Българска фондова борса – София” АД и „Български енергиен холдинг” ЕАД – едноличен собственик на капитала на БНЕБ – бе договорена цена на придобиване в размер на 5 200 000 лв.
4 милиона лева ще бъдат платени при сключване на Договора за прехвърляне на 100% от капитала на БНЕБ, а останалата част от сумата, възлизаща на 1,2 милиона лева ще бъде платена на три равни вноски в рамките на шестия, дванадесетия и осемнадесетия месец след прехвърляне на акциите.
Сделката ще бъде сключена с горните параметри, при условие че бъде одобрена на извънредното общо събрание на акционерите на „Българска фондова борса – София“ АД.

„Българска фондова борса – София“ (БФБ) е единственият борсов оператор в България и е считана за наследник на Софийската фондова борса, създадена с царски декрет през 1914 г. В сегашния си вид получава лиценз през 1997 г., след сливането на няколко борси започнали дейност в първите години на прехода, когато за търговията с ценни книжа все още липсват специални регулации. На БФБ се търгуват акции, облигации, компенсаторни инструменти, а от началото на 2010 г. и първите деривативни инструменти – варанти.

БФБ е акционерно дружество с преобладаващо частно участие. Българската държава чрез Министрство на финансите държи дял от около 44%, а останалите акционери са местни и чуждестранни юридически и физически лица, предимно банки и инвестиционни посредници. През последните години няколко чуждестранни оператори проявяваха интерес към закупуване на дял в БФБ, но до сделка така и не се стигна. В началото на 2010 г. българското правителство обяви, че все още се търси чужд инвеститор за държавния дял и до няколко месеца може да бъде сключена сделка. В края на 90-те години на миналия век чрез БФБ бяха приватизирани над 1000 компании, но впоследствие голяма част от тях се отписаха и сега се търгуват акциите на около 400 дружества.

 

Милен АТАНАСОВ

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *