Цената на тока за бита скача от утре

Цената на електроенергията за битовите потребители от утре, 1 април, ще се повиши с близо един процент. Увеличението на цената, различно за всяко ЕРП, беше обсъждано днес на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране.За клиентите на „ЧЕЗ-България“ например цената на дневната тарифа се увеличава с 0,96 на сто /0,17384 лв./kWh/, а на нощната – с 0,99 на сто /0,10021 лв./kWh/.
Увеличението на цената за бизнеса идва от увеличение на сумата за „Задължения към обществото“ с почти 3,5 на сто, от 35,77 лв./MWh. до 37,02 лв./MWh.
От КНСБ посочиха, че поскъпването на природния газа, на водата и на електроенергията ще се отрази на възможностите за повишаване на заплатите на работниците.
Извънредното увеличение на цените на електроенергията се налага заради очакваното поскъпване на природния газ от 1 април с 29 на сто на сто, което пък влияе върху цената на тока, произвеждан по комбиниран способ.
Решението за поскъпване на природния газ ще бъде взето на закрито заседание на КЕВР на 31 март. Няколко дни по-късно КЕВР ще разгледа и поскъпване на топлинната енергия.
Председателят на КЕВР Иван Иванов посочи, че поскъпването на природния газ не може да се избегне и да се отложи до май, когато България трябва да предостави становище по предложените от Европейската комисия промени по договорите с „Газпром“. По думите на Иванов промените в договорите с „Газпром“ могат да намерят отражение в следващи евентуални промени на цената на синьото гориво, които по нормативна база са обсъждат на всеки три месеца.

Друга новина по темата „Електроенергия“ днес пристигна от неочаквана посока – ведомството на Сотир Цацаров. Върховната административна прокуратура оспорва законосъобразността на част от правилата за измерване на количеството електрическа енергия. Става дума за правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети на 14 октомври 2013 година от тогавашната ДКЕВР . Това са единствените норми от подзаконовия акт, които действат към настоящия момент. С посочените разпоредби се уреждат отношенията, свързани със случаи и начини за извършване на преизчисление на количеството електрическа енергия, потребено от битови и небитови клиенти от операторите на съответните мрежи и то едностранно.
Според Закона за енергетиката ДКЕВР /сега КЕВР/ притежава правомощия само да определя правилата за измерване на количеството електрическа енергия, но не и да регламентира преизчисляване, което е по същество означава повторно пресмятане количеството на енергията.
Цитираните разпоредби, според ВАП, са приети и в нарушение на основни начала на административното производство – законност, равенство, достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост и при неспазване на приложими разпоредби на Закона за нормативните актове, въведена за гарантиране на принципите за обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *