Цените в промишлеността нарастват

Производствените цени в промишлеността нарастват през декември 2016 г. с 2,6% на годишна база и с 1,5% спрямо предходния месец, съобщи НСИ.

През декември спрямо ноември по-високи са цените в преработващата промишленост – с 2,1%, в добивната промишленост – с 0,6%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0,1%.

По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали – с 6,5%, при производството на превозни средства, без автомобили – с 0,9%, и при производството на електрически съоръжения – с 0,8%. Намаление е регистрирано при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм – с 0,6%, и при производството на облекло – с 0,3%.

На годишна база увеличение на цените е отчетено в добивната промишленост – с 8,5%, и в преработващата – с 4,3%. Намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 2,8%.

В преработващата промишленост по-съществено увеличение на цените се наблюдава при производството на основни метали – с 18,5%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 2,8%, и при производството на превозни средства, без автомобили – с 2%. Намаление е регистрирано при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 1,9%, и при производството на химични продукти – с 1,8%.

Цени на вътрешния пазар

Производствените цени на българската промишленост през декември 2016 г. растат с 0,7% спрямо предходния месец и с 0,6% на годишна база.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2016 г. е с 0,7% над равнището от предходния месец, информира investor.bg. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост – с 4,3%, и в преработващата промишленост – с 1%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление – с 0,1%.

В преработващата промишленост нарастване на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали – с 2,5%, и при производството на електрически съоръжения – с 1,3%, а намаление е отчетено при производството на облекло – с 0,7%.

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *