Централните банки приветстват Световния кодекс за поведение на валутните пазари

Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) приветства публикуването на Световния кодекс за поведение на валутните пазари (Кодекса), както и свързания с него материал за механизмите за спазването му. Това е една значима световна инициатива за насърчаване на здрав, справедлив, ликвиден, открит и прозрачен валутен пазар, основан на високи етични стандарти, от който полза имат всички участници на валутните пазари на едро. Добре функциониращите финансови пазари са важни за централните банки за осигуряване на гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика към реалната икономика, от който в крайна сметка би трябвало да имат полза всички граждани. Европейската система на централните банки /ЕСЦБ/ включва Европейската централна банка / ЕЦБ/ и националните централни банки (НЦБ) на всички държави-членки на ЕС, независимо дали са приели или не еврото, т.е. не само тези в еврозоната, но и друтите държави, които оперират със собствена валута и не са приели еврото в държавната си разплащателна система.

Глобалният валутен борд беше създаден през май 2017 г. като форум, обединяващ централни банки и участници в частния сектор, с цел да се насърчи стабилен, справедлив, ликвиден, открит и подходящо прозрачен валутен пазар, Участниците, подкрепяни от устойчива финансова и парична инфраструктура, могат да извършват уверено и ефективно сделки на конкурентни цени, които отразяват вярно наличната информация и задължително по начин, който напълно отговаря на приемливи стандарти за етично поведение на пазара.

Централните банки от ЕСЦБ решително поемат отговорността да подкрепят и насърчават спазването на Кодекса в своите юрисдикции, които заедно играят важна роля на световния валутен пазар. За тази цел те поемат задължението да спазват принципите на Кодекса, когато действат като участници на валутния пазар и очакват по същия начин техните постоянни контрагенти по валутни операции да спазват Кодекса.

Централните банки от ЕСЦБ също насърчават участниците на валутните пазари в техните юрисдикции да развиват своите практики по начин, съответстващ на принципите на Кодекса, и да покажат своята обвързаност, като подпишат Заявлението за спазване към Кодекса. Централните банки от ЕСЦБ ще наблюдават как практиките се развиват в съответствие с принципите на Кодекса.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *