ЦИР очаква растеж на икономиката между 5,7-5,9 на сто за годината

Растежът на икономиката се очаква да бъде между 5,7 и 5,9 на сто, пише в редовния тримесечен доклад на Центъра за икономическо развитие (ЦИР), анонсиран на специална пресконференция днес от Александър Божков, съпредседател на Управителния съвет на центъра. „Българската икономика продължава да се развива с високи темпове. Стопанската конюнктура остава благоприятна, но в същото време Индексът Естат на бизнес климата показва признаци на забавяне на възходящия тренд на икономическия растеж и очакваме по-ниски данни за второто полугодие спрямо първото,“ се казва в доклада.

В документа се посочва още, че се увеличава темпът на растеж на индустрията, но леко се забавя темпът в строителството. Значително нарастват инвестициите в икономиката, частично в резултат на извънредните капиталови разходи на правителството през второто тримесечие. Производителността на труда, измерена като БДС на един зает, расте по-бързо от заетостта, с което неблагоприятната тенденция от миналата година е преодоляна.

Основен макроикономически проблем остава дефицитът на текущата сметка, породен основно от нарастващия търговски дефицит. Последният обаче расте с по-нисък темп от миналата година. Във вноса се увеличава делът на инвестиционните стоки, което потвърждава тезата, че търговският дефицит е естествен резултат на значителните вътрешни и външни инвестиции и поради това не трябва да се оценява само негативно.

Отчетените по-ниски данни за чуждестранните инвестиции са в резултат на забавения процес на приватизация. Въпреки това чуждестранните инвестиции растат динамично и очакванията на ЦИР са да надхвърлят през тази година 2 млрд. евро. Това гарантира стабилността на платежния баланс и валутния борд.

„Банките преодоляха през третото тримесечие административните регулатори на БНБ и кредитната експанзия продължи с темпове, близки до рекордните от миналата година. След лятното затишие капиталовите пазари регистрират тенденция на плавно повишение,“ пише още в доклада.

В сферата на публичните финанси се задълбочи трендът за реализиране на растящи бюджетни излишъци.

Икономическата политика на новото правителство все още не е формулирана достатъчно ясно. Обявеното снижаване на данъчно-осигурителната тежест на практика преразпределя тежестта от преките към косвените данъци без да реализира съществено общо намаление.

В отраслов план обработващата промишленост, туризмът и далекосъобщенията се развиват най-динамично. Транспортът и селското стопанство, особено след загубите в резултат на наводненията, изостават.

По думите на Божков страната трябва да има повече от 6 процента ръст на БВП в следващите години, за да може да достигне до средното ниво на страните от Европейския съюз. Според него обаче ръстът на икономиката през 2006 година ще бъде по-нисък и ще е между 4 и 5 процента.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *