Четвърт милиард за пътища и училища

Страната ни е удвоила усвояването на средствата от Световната банка

Особено внимание на вчерашната среща беше обърнато на напредъка вНационалната агенция за приходи, възстановяването на биологичноторавновесие край Дунав, имотната регистрация и кадастъра. Световна банкав момента финансира 7 проекта в България на стойност $229,2 млн. От тях$17,5 млн. се дават безвъзмездно.

Проектите са:

Реформа в здравеопазването – $63,3 млн.

Социални инвестиции и насърчаване на заетостта – $50 млн.

Имотна регистрация и кадастър – $30 млн.

Възстановяване на биологичното равновесие край Дунав – $7,5 млн.

Топлофикация – $34,2 млн.

Енергийна ефективност – $10 млн.

Реформа в Националната агенция за приходите – $34,2 млн.

Два заема от Световната банка ще поиска България. Първият е на стойност до $100 млн. и ще е за пътищата ни. Кредитът ще бъде отпуснат в рамките на финансовата година, която приключва на 30 юни 2007 г. Вторият е до $150 млн. и правителството го иска за провеждане на реформите в образованието и здравеопазването. Предстои да се уточнят конкретните ангажименти на кабинета за реформи в тези области, срещу изпълнението на които ще получим финансиране. Стратегията на СБ за партньорство с България предвижда заемите до 2009 г. да са на стойност до $300 млн.

Световната банка е доволна от управлението на всички финансирани от нея проекти в България. Това стана ясно на вчерашната среща между представители на финансовата институция и правителството. Срещата беше ръководена от министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров. На нея участва и финансист номер 1 Пламен Орешарски. Усвояването на средствата от банката за тази година се е удвоило в сравнение с предходната. Степента на усвояемост на пари от банката към края на юли е 31,2%, което е много над средните равнища от 24%. Усвояването в България е и много над средното за страните от Европа и Централна Азия – 17%. Това доказва ускоряването на изпълнението на проектите. „Поздравявам ви за отличното управление на портфейла“, каза постоянният представител на СБ у нас Флориан Фихтъл.

Стефан Кючуков

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *