Членството на България в ЕС донесе печалба от 7,3 милиарда

Членството на България в ЕС донесе на страната печалба от 14,7 милиардалева (7350,0 милиона евро ), е разликата между вноските на България в бюджета на ЕС и европейските фондове , получени за периода 2007-2014г.,заяви финансовият министър Владислав Горанов.

През осемте години от членството си в ЕС , България е допринесла ( 3,10 милиарда евро) 6,2 милиарда лева в бюджета на ЕС и са получили финансиране в размер на 20,милиарда лева ( 10,450 милиарда евро ) от ЕС .

Финансирането е чрез предприсъединителните инструменти като ФАР, ИСПА,САПАРД, Структурните фондове и Кохезионния фонд, средствата за прилагане наШенгенското споразумение, фондовете за развитие на селските райони и фондовете за морски риболов.

Горанов представени данни в писмен отговор на парламентарен въпрос от

дясноцентристката партия ГЕРБ, като добави, че ползите от членството в ЕС не се ограничават единствено до разликата между приходите и вноски в бюджета на ЕС, но включват още и положителни ефекти, като например икономическата интеграция,европейските ползи за вътрешния пазар като свободното движение на хора,стоки , услуги и капитали, както и политическата стабилност и сигурност.

Румъния също е регистрирала положителен баланс от 18,500,000,000 евро за периодамежду 2007 г. и март 2015 според данни на Министерството на финансите,отфондовете на ЕС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *