Шеметен ръст на активите на фондовете

Бурен растеж на колективните инвестиционни схеми, показва статистиката на капиталовия пазар, оповестен днес от КФН.

Лицензираните управляващи дружества за първото тримесечие са 26, като 7 от тях все още нямат сключен договор за управление. Активите, управлявани от тях, възлизат на 537,96 млн. лв., с което ръстът им на годишна база достига 327,48%. Този ръст се обуславя от увеличаването на броя на новите колективни схеми, чиито активи управляват дружествата, както и от нарастване активите на вече съществуващите КИС. През последната година сферата на услуги, предлагани от акционерните дружества със специална инвестиционна цел, привлича силно интереса на инвестиционната общност. Броят на тези дружества нараства значително, като към 31.03.2007 г. те са вече 45 (в края на март 2006 г. те са 20), от които 7 са специализирани в секюритизация на вземания. Към края на март 2007 г. АДСИЦ са акумулирали активи в размер на 741,15 млн. лв., отчитайки ръст на годишна база от 312,10%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *