Ще инвестираме чрез БФБ в държавни облигации

Гражданите и фирмите ще могат да инвестират в държавни ценни книжа, които ще се търгуват на Българската фондова борса. Новата възможност ще даде добра алтернатива за инвестиране на свободните средства на домакинствата и фирмите на фона на падащите лихви по банковите влогове.

Новата възможност ще даде добра алтернатива за инвестиране на свободните средства на домакинствата и фирмите на фона на падащите лихви по банковите влогове. А съгласно законодателен пакет на ЕС, крайният срок за ефективното въвеждане на търговията с ДЦК на място за търговия е юли 2018 г. Но вероятно сделки с ДЦК на родната борса ще може да се правят още през месец май тази година. Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2017-2019 г. предвижда вторичният пазар на държавни ценни книжа (ДЦК) да бъде насърчен чрез създаването на възможност за сключване на сделки на регулиран пазар, както и на платформа за електронна търговия. Вторичната търговия на ДЦК ще бъде допусната едновременно на „Българска фондова борса – София“ АД и на системата E-Bond – електронна функционалност към платформата Bloomberg, казаха от Министерството на финансите. До това решение се е стигнало след извършен анализ на различните алтернативи за избор на място за търговия, който е направен в тясно сътрудничество с основните пазарни участници. За да станат тези промени възможни ще бъдат направени промени в наредбата за търговия с ДЦК, които вече са пуснати от Министерството на финансите за обществено обсъждане.

В резултат на възможността ДЦК да се търгуват на БФБ и на системата E-Bond ще се улесни достъпът до тях на по-широк кръг инвеститори, включително чуждестранни, посредством свободно достъпни и справедливи цени. Така гражданите и фирмите също по-лесно ще може да инвестират в ДЦК, като ще бъде необходимо само да си изберат инвестиционен посредник, който да дава поръчки на БФБ от тяхно име. С законодателния пакет на ЕС се въвежда и нов вид място за търговия OTF – организирана система за търговия (ОСТ), с цел финансовите пазари да станат по-прозрачни и по-ефективни и да бъдат създадени условия за равнопоставеност между различни места, предлагащи многостранни търговски услуги. ОСТ означава многостранна система, която не е регулиран пазар или многостранна система за търговия и в която многобройни интереси на трети лица за покупка и продажба на облигации, структурирани финансови продукти, квоти за емисии или деривати могат да доведат до сключването на сделки.

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *