Щъркелите върху елстълбове остават до 2021 г.

Щъркелите – тези прелетни гости от топлите страни, могат да бъдат по-спокойни за близкото  си бъдеще.  “Eлектроразпределение Юг“ получи от Министерството на околната среда  и водите (МОСВ) ново разрешително за обезопасяване на щъркеловите гнезда по електроразпределителната мрежа.То е валидно до март 2021 г., като периодите за извършване на техническите дейности по обезопасяване на гнездата (монтиране на платформи за гнездене) остават непроменени – от 15
октомври на текущата година до 1 март на следващата. Разрешителното дава възможност на дружеството да продължи дейността по обезопасяване на гнезда, която “Eлектроразпределение Юг“ извършва от години в сътрудничество с природозащитни организации.
Над 2/3 (66%) от всички платформи за обезопасяване на щъркелови гнезда в България са поставени от “Eлектроразпределение Юг“. Само за периода 2009 – 2017 г. общият брой на
платформите, монтирани от компанията за предпазване живота на щъркелите е 2132 бр. В процентно съотношение под половината от гнездящите двойки (46%) и регистрираните гнезда
(45%) са разположени на лицензионната територия на дружеството в Югоизточна България. Същевременно компанията е обезопасила и над 72% от идентифицираните като рискови гнезда,
разположени върху стълбове с проводници, в сравнение с 51% за останалата територия на страната.
Стълбове от електроразпределителната мрежа са предпочитано място от щъркели за разполагане на техните гнезда, като често тези гнезда са в непосредствена близост до
проводниците. В много случаи това е предпоставка за аварии и инциденти, които от една страна се отразяват фатално на птиците, а от друга причиняват щети и прекъсвания по мрежата. Чрез
поставянето на предпазни платформи гнездата се повдигат на разстояние около 1 метър от проводниците. По този начин не само се предпазва животът на птиците, но и се намалява
потенциалната опасност от подпалване на гнездата, тъй като металните платформи не позволяват на гнездата да пропадат между проводниците на електрическата мрежа.
Обезопасяването се извършва преди пролетната миграция на птиците и в одобрения срок от Министерството на околната среда и водите – до 1 март.
Инициативата на “Eлектроразпределение Юг“ за монтиране на платформите е съгласувана със съответните регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ).
Общо за периода от 2010 г. до края на 2016 г. дружеството е монтирало също и 11 324 бр. защитни изолации, с които са обезопасени 3653 електрически стълба. С монтирането на
изолаторите се намалява рискът от късо съединение за птиците, кацащи на електропроводите. Заедно с това се намалява и риска от аварии по мрежата и прекъсване на захранването за
клиентите.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *