Южен поток налива по $ 200 млн. в бюджета от такси за транзит

Компанията представи на консултативна среща във Враца заданието за обхвата и съдържанието на оценка за въздействие върху околната среда на проекта „Изграждане на газопровод „Южен поток“ на територията на страната. В консултативната среща, организирана със съдействието на областната администрация, участваха изпълнителните директори на компанията Игор Елкин и Георги Гегов, заместник-областният управител Цветелина Теофилова, представители на общините Козлодуй, Мизия и Оряхово, през чиито територии преминава трасето на газопровода, и на други заинтересовани институции.
Трасето на газопровод на българска територия е с дължина 560 километра и ще преминава през 38 общини в 11 области, посочи Георги Гегов. Преносът на природен газ през страната ще се увеличи с 16 милиарда кубически метри годишно спрямо сега транзитираните количества, което ще доведе до допълнителните приходи в дългосрочна перспектива. В краткосрочен план изграждането на газопровода ще създаде заетост, а изграждането три или четири компресорни станции по трасето ще открие десетки постоянни нови работни места, допълни Гегов.
Представителите на компанията не се ангажираха с конкретни срокове за начало на строителство, като посочиха, че в България проектът „Южен поток“ е в начален етап. Предстои изготвянето на ОВОС, подробни устройствени и парцеларни планове, както и на технически проект.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *