131 общини имат 132.1 млн. лв. просрочени задължения

131 български общини имат просрочените задължения към 30.06.2019 г. в размер на 132.1 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 123,9 млн. лв. или 49.4% от общия брой в страната. От останалите, 134 общини завършват второто тримесечие на 2019 г. без просрочени задължения в бюджета, съобщи Министерството на финансите.

Резултат с изображение за dylgowe

Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 31.3% (83 общини), като общият размер на реализираното от тях намаление е близо 32.0 млн. лв. За същия период 50 общини (18.9% от всичките) увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 26.7 млн. лв.

Кои общини са с най-голям дял на задълженията за разходи спрямо годишните разходи

Наличните в края на юни 2019 г. задължения за разходи към годишния размер на разходите на общините спада до 3,6% (при 3,9% към 30.06.2018 г. и 6.7% към 31.12.2018 г.). Броят на общините, превишаващи средните нива за страната, е 75 (при 82 за същия период на миналата година и 68 към края на 2018 г.). Към 30.06.2019 г. в 17 общини задълженията за разходи към годишния размер на разходите превишава 15 на сто (при 20 общини за същия период на миналата година и 22 към края на 2018 г.).

Наличните в края на юни 2019 г. поети ангажименти за разходи по бюджета на общината към годишния размер на разходите на национално равнище са 32,9% (при 31,6% към 30.06.2018 г. и 33,9% към 31.12.2018 г.) по данни от оборотните ведомости на общините. Броят на общините, превишаващи средните нива за страната, е 78 (при 66 за същия период на миналата година и 94 към края на 2018 г.). Към 30.06.2019 г. в 23 общини размерът на поетите ангажименти за разходи към годишния размер на разходите превишава 50 на сто (при 17 общини за същия период на миналата година и 34 в края на 2018 г.), информира infostock.bg.

Делът на просрочените задължения по бюджета от годишния размер на разходите на национално равнище към края на последното тримесечие намалява до 1,6% при 2,0% за същия период на миналата година и също толкова в края на 2018 г. Броят на общините, превишаващи средните нива за страната, също намалява – 65 (при 71 към 30.06.2018 г. и 75 към 31.12.2018 г.). Към края на второто тримесечие на 2018 г. общините с просрочени задължения, които превишават 5 на сто от годишния размер на разходите, са 43, към същия период и края на миналата година са съответно 44 и 49.

В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 2,4 млн. лв. и съставляват около 2,0% от размера на просрочените задължения в бюджета.

В сметките за средства от Европейския съюз (СЕС) и в другите сметки и дейности просрочените задължения са 8,3 млн. лв. или 6,3% от общия размер на просрочените задължения на общините.

Общата сума на просрочените задължения на общините нараства с приблизително 1,2 млн. лв. спрямо края на 2018 г. и остава по-ниска с 6,1 млн. лв. спрямо същия период на миналата година.

Динамиката в размера на просрочените задължения в бюджета

 

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *