132% ръст в печалбата на Сирма Груп Холдинг

Българската софтуерна компания Сирма Груп Холдинг отчита успешно първо полугодие на тази година.

Нетната печалба на компанията скача с цели 132% на годишна база – до 2.764 млн. лева, сочи междинният консолидиран отчет на дружеството към края на първото полугодие на настоящата 2018 г.132% ръст в печалбата на Сирма Груп Холдинг.

Резултат с изображение за сирма груп

За сравнение, през същия период на миналата година нетната консолидирана печалба на Сирма Груп е възлизала на 1.189 млн. лева.

Финансови резултати

Софтуерната компания се радва на завиден ръст в приходите в размер на близо 30% на годишна база, до 28 млн. лева към края на шестия месец на тази година.

52.7% от приходите на компанията, или малко над 15 млн. лева, идват от външни пазари, докато 47.3% от общите приходи, или 13.4 млн. лева, се дължат на операции, осъществявани у нас, информира profit.bg.

След България, други големи пазари на компанията са САЩ (приходи в размер на 3.8 млн. лева) и Великобритания (приходи от 4.96 млн. лева).

Сирма Груп отчита 35.25% ръст на годишна база в оперативните си приходи от продажба на услуги до 17.6 млн. лева за първите 6 месеца на годината, информира profit.bg.

Оперативните приходи от продажба на стоки нарасват с 21.11% спрямо първото полугодие на миналата година до общо 10.5 млн. лева, сочи консолидираният отчет на дружеството.

Завършени проекти

Най-динамичният сегмент на Сирма Груп през първите 6 месеца на тази година се явява сегмент „Финанси”. Приходите от този сегмент скачат с 31.55% на годишна база ,до 3.87 млн. лева към края на полугодието.

Към септември компанията успешно е реализирала два иновативни проекта за клиенти в сферата на финансите.

Първият проект представлява кредитен чатбот, наречен EVA, разработен за нуждите на Пощенска банка. Благодарение на иновацията, клиентите на банката могат да общуват с електронен виртуален асистент чрез Facebook Messenger в удобно за тях време и място.

EVA предоставя структурирана информация за банковите продукти, кредитни карти и програми за обединяване на задълженията, като по този начин консултирането на клиентите става удобно, бързо и ефективно.

Другият иновативен проект, който Сирма Груп реализира през първото полугодие на тази година, е ново приложение за мобилно банкиране за нуждите на банка ОББ, част от KBC Group.

Въведено на 15 юни в Google Play и Apple store, приложението позволява на крайните клиенти на ОББ да осъществяват банков превод безпроблемно и в реално време, като използват нови усъвършенствани функции (покупки на изплащане, безсрочни плащания и създаване на шаблони).

IPO

Сирма Груп Холдинг планира увеличаване на капитала чрез публично предлагане на акции на БФБ, като проспектът за това вече е одобрен от Комисията за финансов надзор.

Според проспекта, компанията ще предложи 39 573 679 броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 лева и емисионна стойност 1 лева на акция.

Така капиталът на Сирма Груп Холдинг ще бъде увеличен от 59 360 518 лева на 98 934 197 лева. Увеличението ще се счита за успешно, ако бъдат записани поне 19 786 839 акции, като в такъв случай капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

Все още не са определени началният и крайният срок на подписката и съответно не е публикувано съобщението за публичното предлагане, съгласно чл. 92а от ЗППЦК.

Може да се очаква това да се случи през четвъртото тримесечие на 2018 г., посочват от компанията.

Сирма Груп Холдинг е публично дружество, чиито акции са включени в сегмент Premium на Българска фондова борса.

Към момента на подготвяне на материала акциите на софтуерната компания се търгуват срещу 0.870 лева за брой.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *