141% ръст на фалитите в България от началото на годината

Със 141% се e увеличил броят на българските компании в открита процедура по несъстоятелност за първите девет месеца на 2009 г., съобщиха от „Кофас България“.

От януари до септември тази година са регистрирани 239 несъстоятелности, което е значителен ръст спрямо 99 процедури за същия период на миналата година.

Това сочат данните на „Кофас България“, част от международната компания „Кофас“, която се занимава с управление на кредитния риск. Изследването на несъстоятелностите у нас се изготвя от компанията от 2004 г. насам и следи развитието на всички регистрирани фирми в страната.

Традиционно най-рисковият сектор у нас – селското и горското стопанство, продължава да е начело по брой и по процент несъстоятелности за периода януари-септември 2009 г. с най-голям дял – от 11,3%. Спрямо същия период на миналата година фалитите в отрасъла са нараснали значително – със 170%.

Второто място продължава да заема строителството с дял от 9,2% и ръст от 144%. На трето място вв класацията по несъстоятелност се нарежда търговията на дребно с разнообразни стоки – с дял от 6,7%, следвана от транспорта – с 6,3%.

В следствие на силното влияние на кризата в сектора на транспортните услуги броят на фалиралите компании се е увеличил драстично с 650% спрямо първите девет месеца на 2008 г.
В челото на най-неустойчивите сектори за периода попада и изцяло нов сектор – сферата на услугите, свързани с административна и консултантска дейност, с дял от 6%.

„От началото на годината до септември откритите процедури по несъстоятелност в България са 2,4 пъти повече от същия период на миналата година.

Рязкото покачване на несъстоятелностите като абсолютен брой е очаквано и е резултат от влиянието на световната криза, чиято сила все повече се усеща от родния бизнес.

Реалният негативен сигнал обаче e не толкова увеличеният брой фалити, колкото навлизането през 2009 г. на нови сектори с компании в несъстоятелност.

Сред тях са минната индустрия, търговията на едро с машини и оборудване, услугите, свързани с медии, реклама и издателска дейност, услугите в сферата на туризма и развлекателния бизнес и др.“, коментира Камелия Попова, управител на „Кофас България“. В географски план неблагоприятната икономическа обстановка също е осезаема и до края на септември 2009 г. вече има регистрирани

несъстоятелности във всички 28 административни региони на България.

За разлика от предишни години на „картата на несъстоятелностите“ се появяват и Видин, Благоевград и Ловеч. Начело, с близо 40% и 94 компании в несъстоятелност, продължава да е София-град.

Далеч по-малък е делът от общия брой несъстоятелности на компании, базирани в Пловдив и Русе – съответно 7,5% и 5,9%. С равни дялове от 4,6% на четвърта позиция са Варна и Монтана.

Според анализа на „Кофас България“ несигурната бизнес среда в момента предполага изключително задълбочена и внимателна оценка на риска от страна на компаниите.

В резултат на това българските фирми пристъпват към събиране на вземанията си по извънсъдебен път и се възползват все повече от пълната гама услуги на Кофас България.

Експертите са категорични, че особено сега организациите следва да минимизират риска и да проучват предварително своите бъдещи партньори.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *