1,587 млрд. лв. има в Сребърния фонд към края на май

Общият паричен ресурс на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. „Сребърен фонд“) към края на май 2009 г. е 1,587 млрд. лв., сочат данните на Министерството на финансите. В това число натрупаните лихви по депозити за 2009 г. са 8,1 млн.лв. За сумата от 1,582 млрд. лв. са открити депозитни сметки в БНБ.
През месец май от централния бюджет по сметка на фонда са трансферирани средства в размер на 418,4 млн. лв. От тях 410,3 млн. лв. представляват 25 на сто от отчетения по републиканския бюджет излишък на 2008 г. Други 3,6 млн. лв. са от приватизация и 4,6 млн. лв. – от концесии.
„Сребърният фонд“ е създаден с Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета за 2006 г. През 2008 г. Народното събрание приема закон, уреждащ работата на фонда.
Целта на създаването на Сребърния фонд е да се подпомага и гарантира устойчивостта на държавната пенсионна система. Това се постига, като се заделят определени, допълнителни или извънредни приходи от държавния бюджет за период не по-малко от 10 години. Тези приходи се инвестират в различни класове активи, за да се осигурят допълнителни средства за фонд „Пенсии“. Средствата на фонда са самостоятелно обособена част от централния бюджет.
Фондът да се управлява от Управителен съвет, който се състои от председател и 8 членове. Министърът на финансите е председател, а министърът на труда и социалната политика е зам.-председател на УС. Те участват по право в него. Членовете се назначават и освобождават с решение на Министерски съвет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *