2.4% ръст на БВП на България през първото тримесечие на 2020 г.

БВП на България нараства с 2.4% през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година, сочат сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ).

Снимка: Flickr

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2020 г. възлиза на 25575 млн. лв. по текущи цени, информира infostock.bg.

На човек от населението се падат 3 678 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.774328 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 14 414 млн. долара и съответно на 2 073 долара на човек от населението.

БСП твърдят, че са манипулирани данните за растежа на българската ...

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2020 г. възлиза на 21956 млн. лв. по текущи цени.

През първото тримесечие на 2020 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.1 процентни пункта.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.1 процентни пункта до 27.6%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до ниво от 70.2% при 70.4% през съответния период на предходната година.

3,4% ръст в БВП на България през второто тримесечие на 2018 г ...

За крайно потребление през първото тримесечие на 2020 г. се изразходват 83.5% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 13.9% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

През първото тримесечие на 2020 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 0.3% според сезонно изгладените данни.

Икономиката на България расте с 3,4% през 2019 г. и с 3,3% от 2020 ...

По предварителни данни за първото тримесечие на 2020 г. крайното потребление намалява с 0.1%, а бруто образуването в основен капитал с 1.5% спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 0.9%, а вносът на стоки и услуги – с 1.5%.

През първото тримесечие на 2020 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 2.3%.

По-малкият износ за Русия е заради лошата руска икономика, не ...

Ръстът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното нарастване при : Финансови и застрахователни дейности -4.2%, Строителство -3.7%, Операции с недвижими имоти – 3.3%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности- 3.0%,

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж имат колективното крайно потребление – с ръст от 4.1%, индивидуалното потребление- с ръст от 3.7%, и бруто образуването в основен капитал – с ръст от 1.2%. Износът на стоки и услуги нараства с 1.9%, а вносът на стоки и услуги – с 1.2%

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *