2015 година през погледа на бизнеса

Каква година ще бъде 2015-а за бизнеса? Какви са очакванията на мениджърите за бизнес средата, пазара на труда, инвестициите, експорта и в какви условия ще работи бизнесът през годината.

Представяме ви очакванията на фирмите за 2015 година през погледа на три работодателски организации – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Българска стопанска камара (БСК).

Би следвало да очакваме по-стабилна 2015 година, тъй като имаме функциониращ парламент и редовно избрано правителство, смята Васил Велев, председател на АИКБ. В прогнозата си за икономиката на страната през следващата година, направена за Investor.bg, Велев посочва, че отделни събития както във вътрешен, така и в международен план, карат бизнеса да е внимателен в прогнозите си за 2015 година.

Той визира продължаващите санкции срещу Русия и отражението им върху българския бизнес, така и непремерени и несъгласувани със социалните партньори действия във вътрешен план.

Ако приетата на Коледа „реформа“ в пенсионния модел (т.н. „доброволна национализация“) бъде осъществена, тя ще има за последица неизбежно негативно влияние върху капиталовия и финансовия пазар, ще рефлектира върху инвестиционния климат и върху публичните финанси. А това не работи в полза на стабилността, смята Велев.

„Нека да е ясно – всякакви бързи и кардинални изменения, направени без оценка на въздействието, без обществено обсъждане – не са в полза на стабилността. Начинът за осигуряването й е чрез прогнозируеми действия в резултат на предписания от закона режим за социален диалог”, посочи той.

При резки промени в законите, подготвени тайно, без публичен дебат, оповестени и приети за 5 дни по Коледа, при съпротивата на цялата инвестиционна общност – не чакайте сериозни инвеститори, предупреждава Велев.

Относно очакванията за икономически ръст от 0,8 % догодина, АИКБ счита, че българската икономика има потенциал за по-голям растеж. Анкетата на асоциацията сред нейните членове, също говори за очакван по-голям ръст на продажбите, печалбитe, на заетостта през следващата година. Прогнозата е била за ръст за 2015 г. от 1,2-1,3%, но Велев уточнява, че оттогава мина доста време, през което са се случили редица събития.

Какво се случи? Отношенията ЕС – Русия са проблем за българската икономика, посочва Велев. Ние основно продаваме в ЕС, а европейската икономика забави развитието си в резултат на сбърканата политика на ЕС по въпроса. Това в допълнение на преките щети от драстичната обезценка на рублата и оттам намаляване на българския износ за Русия и сриналия се експорт за Украйна. Този фактор – Украинската криза, ще оказва много силно влияние върху българската икономика и през следващата година, смята Велев. Риск за политическата стабилност, която не можем да сме сигурни, че е постигната за дълго, са и действията на правителството, които постоянно ни изненадват, посочва той. Третият риск са последствията от кризата около КТБ и евентуални кризи при приетите промени по пенсионния модел. Защото срив на капиталовия, финансовия и имотния пазар е сериозен риск.

Бюджетът за 2015 г. е консервативно реалистичен, посочва Васил Велев по отношение на основните макроикономически показатели, заложени в Бюджет 2015. Енергично подкрепяме запазването на данъчните ставки за периода, запазването на осигурителните вноски и нивото на преразпределение на БВП, намаляването на разходите в държавната администрация с 400 милиона. Също така считаме, че разходите трябва да се съкратят още повече, особено тези за отбрана и сигурност, казва председателят на асоциацията.

Приходите в Бюджет 2015 са подценени, ръстът на БВП можеше да е по голям. Не се решават основни проблеми на бизнеса. Като пример може да се даде проблемът с такса битови отпадъци, която отново няма да се плаща спрямо количеството изхвърлени отпадъци, а остава както досега спрямо активите на компаниите. Бизнесът продължава да е против плащането на първите три дни от болничните от работодателя. Противопоставя се на административното увеличаване на минималните осигурителни доходи, както и на ръста на максималния осигурителен доход. Волунтаристично и икономически неаргументирано е драстичното увеличение на минималната работна заплата, при това от едно ниво, което вече е изпреварило възможностите на икономиката, допълва Велев.

Анкетата на АИКБ сред фирмите, членуващи в нея, показва очакване за нарастване на заетостта догодина. Но непремереното увеличение на минималната работна заплата (прието след провеждането на анкетата) ще работи в обратна посока, напомня той. Няма как да има работеща икономика, ако има такава административна намеса в нея. Така че през следващата година по-скоро ще продължи да се увеличава безработицата, да намалява заетостта и да се увеличава сивият сектор, прогнозират от АИКБ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *