„235 Холдингс“ ще предложи 5,109 млн. акции на БФБ

Дружеството „235 Холдингс“ подаде документи за търговия на регулиран пазар, сегмент Standard на БФБ, съобщават от компанията. Тя предлага емисия акции в размер на 5,109 млн. броя с номинална стойност от 1 лев всяка ($0,60/€0,51).

Резултат с изображение за бфб

По-рано този месец „235 Холдингс“ увеличи капитала си на 5.1 милиона лева от 100 000 лева чрез издаване на нова емисия акции. На 15 юни Комисията за финансов надзор (КФН) вписа емисията акции в регистъра на публичните дружества.

През януари финансовият регулатор обяви, че е одобрил проспекта за увеличение на капитала на компанията, според който 235 Холдингс предлага общо 19,9 милиона акции за записване. Прагът на успех бе определен на 5 милиона акции, които да бъдат записани и платени, информира econ.bg.

Както всеки пазар, така и КАПИТАЛОВИЯТ е място, където се срещат търсенето и предлагането. Капиталовият пазар е мястото, където дружествата придобиват публичност, появяват се в полезрението на инвестиционната общност, биват оценявани и най-важното  акумулират допълнителен капитал.

Чрез капиталовия пазар, дружествата достигат до инвеститорите в рамките на една добре организирана система от ясно дефинирани правила и взаимоотношения, която осигурява равнопоставеност между всички участници.

Нареждайки се между дружествата на капиталовия пазар, дружествата попадат в полезрението не само на местната, но и на чуждестранната инвестиционна общност, разширяват своята инвеститорска аудитория и получават възможност да представят своята дейност и перспективи пред по-широк инвеститорски кръг. По този начин дружествата генерират интерес към себе си не само на инвестиционно, но и на продуктово равнище.

Общата икономическа теория и практика показва, че позиционирането на един развит и функциониращ капиталов пазар обикновено се приема от инвеститорите, като сигнал за зрялост на дружеството и положителни перспективи.

Публичният статут е сигнал за по-голяма ангажираност на мениджмънта за постигането на добри резултати и е признак на по-качествено корпоративно управление.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *