240 млн. евро изтекли към Германия, инвестициите на минус

Най-голям е изходящият паричен поток към Германия, за където в края на април са изпратени общо 240.8 млн. евро.
Това е видно от финансовия отчет на държавата, публикуван на сайта на Българската народна банка, цитиран от Дарик. От там обясняват, че средствата са били трансферирани по линия на погасителните планове на предприятията по вътрешнофирмени заеми. Така през месец април преките чуждестранни инвестиции у нас са отрицателна величина и възлизат на 71.2 млн. евро. С натрупване, за четирите месеца на годината инвестициите са положителна величина и достигат 407.2 млн. евро, което е шест пъти повече от резултата за същия период на миналата година, когато преките чуждестранни инвестиции възлизаха на 67.4 млн. евро. Холандците продължават да са най-големите инвеститори у нас с принос от общо 386.4 млн. евро за първите четири месеца на годината. Швейцария е втори по значимост инвеститор с вложения за 105.6 млн. евро. Най-големите отрицателни парични потоци са към Германия (-240.8 млн. евро), Гърция (-69.4 млн. евро) и Великобритания (-61.1 млн. евро). Постъпленията от чужди лица, инвестиращи в имоти, надхвърлят резултата от миналата година и достигат до 67.4 млн. евро, което потвърждава теориите, че има раздвижване на имотния пазар, особено във ваканционния сегмент, който традиционно е интересен на чужденците. Заради нарастването на търговския дефицит със 163 млн. евро до 395.4 млн. евро през април дефицита в текущата и капиталова сметка нараства до 158.7 млн. евро. За периода от януари до края на април текущата сметка е отрицателна и възлиза на 597.5 млн. евро. За първите четири месеца на годината търговският дефицит скача до 1.214 млрд. евро или 3.1% от Брутния вътрешен продукт на страната. Причината е в реализирания износ за 6.284 млрд. евро и по-големия внос за 7.499 млрд. евро.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *