275 295 000 лв. ще предостави ДФ Земеделие през 2006 г. по линиите за финансиране

275 295 000 лв. е предвиденият ресурс, който ДФ Земеделие ще предостави през 2006 г. по националните линии за финансиране. Днес правителството утвърди план-сметката на фонда за т.г.

190 млн.лв. са осигурени за дългосрочни инвестиционни кредити. 100 млн.лв. от тях фондът ще получи като трансфер от държавния бюджет, а 90 млн.лв. ще се осигурят от очакваното през годината погасяване на заеми от длъжници на Фонда.

С 60 млн.лв. ще се субсидира текущата дейност за растениевъдство и животновъдство. За капиталови субсидии са предвидени 12,795 млн.лв. С тях ще се покрият специалните преференции за земеделските производители от необлагодетелестваните райони на страната. 12,500 млн.лв. са предвидени за временна финансова помощ. Очакваните приходи на фонда са 11,052 млн.лв., а планираните разходи – 138,246 млн.лв. За миналата година тези цифри са били – приходи 10,500 млн.лв. и разходи – 83,863 млн.лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *