3 млрд. лв. по старите еврофондове трябва да се усвоят за 4 месеца

Администрациите, които управляват оперативни програми, ще трябва да работят ударно през настъпващите месеци, за да не загубят средства за стария програмен период. До края на годината по оперативните програми следва да се разплатят близо 2 млрд. лв. от ЕС, други 1 млрд. лв. чакат да бъдат усвоени по програмата за селските райони. Крайните срокове по отделни мерки вече настъпват, като най-напрегнат е графикът в земеделието.

По данни на МФ по оперативните програми към края на юли са разплатени 5.67 млрд. евро от общо 6.6 млрд. евро финансиране, без националния принос, тоест остава да бъдат разплатени близо 941 млн. евро. За сравнение от началото на годината до юли, т.е. за 7 месеца, са разплатени 576 млн. евро.

При земеделската програма графикът е още по-критичен. В края на юни Държавен фонд „Земеделие“ обяви, че по селската програма остават да се усвоят 1 млрд. лв. От фонда вече обявиха, че част от служителите ще се командироват по региони, за да се работи по-бързо и на място. Първият краен срок по ПРСР вече изтече – за изпълнение на проекти по стратегията за развитие на местни инициативни групи.

След 30 юли по тези проекти не могат да се реализират дейности. Изключение от този срок ще бъде направено само за проекти, в които има включени строителни дейности, и проекти за възстановяване на горския потенциал, като тук срокът ще бъде изтеглен до 15 септември. След броени дни – в края на август, изтича и срокът за изпълнение на проектите за междутериториално и транснационално сътрудничество по селската програма.

15 септември е крайната дата за изпълнение на проектите по всички останали мерки на селската програма. Бенефициентите имат един месец след този срок да подадат заявка плащане – до 15 октомври 2015 г. Освен тези крайни срокове те трябва да спазват и залегналите в конкретните договори срокове за изпълнение на дейностите, припомнят от МС. Проблем при тези проекти са и местните избори – като най-рискови за загуба на средства се сочат именно проектите на общини по отделни мерки на ПРСР.

Скъсен е и графикът за изпълнение на проекти по програмата за развитие на рибарството. Тук по много от мерките крайният срок е 31 август, въпреки че ЕС допуска изпълнението да продължи до края на годината. Има възможност за удължаване на тези крайни срокове и уеднаквяването им с официалния краен срок по тази програма – 31 декември, коментират експерти.

По останалите оперативни програми бенефициентите могат да извършват разходи до края на годината. Министерствата ще имат три месеца срок – до края на март 2016 г., за да проверят разходите и да ги препратят за сертифициране на финансовото министерство. През цялата 2016 г. ще текат проверки, а окончателните доклади за стария програмен период ще са готови едва в началото на 2017 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *