3,4% ръст в БВП на България през второто тримесечие на 2018 г.

През второто тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България възлиза на 25 913 млн. лв. по текущи цени, като отчита растеж от 3.4% на БВП в сравнение със съответното тримесечие на 2017 г. и 0.8% спрямо първото тримесечие на 2018 г., показват сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ).3,4% ръст в БВП на България през второто тримесечие на 2018 г..

Резултат с изображение за икономика българия

На човек от населението се падат 3 680 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.64261 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 15 776 млн. долара и съответно на 2 240 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 13 249 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 882 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2018 г. възлиза на 22 235 млн. лв. по текущи цени.

През второто тримесечие на 2018 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0.8 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 3.3%. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.2 процентни пункта до 29.3%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 67.4% при 66.4% през съответния период на предходната година.

За крайното потребление през второто тримесечие на 2018 г. се изразходват 78.4% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 21.2% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

През второто тримесечие на 2018 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 0.8% според сезонно изгладените данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.5%.

По предварителни данни за второто тримесечие на 2018 г. крайното потребление нараства с 2.0%, а бруто образуването в основен капитал – с 0.3% спрямо предходното тримесечие. Вносът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 0.9%, докато износът на стоки и услуги намалява с 1.3%.3,4% ръст в БВП на България през второто тримесечие на 2018 г..

БВП нараства с 3.4% през второто тримесечие на 2018 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни.

През второто тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3.0%. Динамиката на брутната добавена стойност се определя основно от регистрирания растеж при: Операции с недвижими имоти – 7.2%, Финансови и застрахователни дейности – 6.0%, Строителство – 5.9%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – 4.9%, Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване – 3.0%.

По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж имат индивидуалното потребление – с ръст от 5.0%, бруто образуването на основен капитал – с ръст от 4.6%, и колективното потребление на държавното управление – с ръст от 2.3%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 1.7%, а вносът на стоки и услуги – с 4.3%, информира infostock.bg.

Наскоро данни на Евростат показаха, че брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната и Европейския съюз (ЕС) е нараснал с 0,4% през второто тримесечие на 2018 година в сравнение с предходното тримесечие. През първото тримесечие на 2018 година БВП на еврозоната и ЕС също отчитат ръст от 0,4% на тримесечна база.

Спрямо второто тримесечие на 2017 година БВП на еврозоната и ЕС е нараснал с 2,2%, след като през предходното тримесечие отчете годишен ръст съответно от 2,5% и 2,4%.

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *