45,2% от децата на България са изложени на риск да изпаднат в бедност

Бедността е ежедневна реалност за твърде много деца в Европа – над една четвърт от малолетните в целия ЕС са изложени на риск от изпадане в бедност, в България делът на тези деца е над 45%.

Вчера, 24 ноември, след обед Европейският парламент прие доклад, приканващ страните-членки да положат повече усилия в борбата с детската бедност и социалното неравенство. Текстът бе гласуван с 569 гласа за, 77 гласа против, а 49 депутати се въздържаха.

Според Конвенцията на ООН за правата на детето на всички деца трябва да бъдат гарантирани правото на обучение, достъпа до здравеопазване, правото на подслон, свободно време и адекватно хранене. На практика нещата изглеждат много различно. Според Евростат през 2014 г. около 26 млн. души на възраст под 18 години са били заплашени от бедност и социално изключване. Това представлява 27,7% от децата в ЕС.

Най-лоша е ситуацията в Румъния (делът на децата, изложени на риск от бедност, е 51%), България (45,2%) и Унгария (41,4%), а най-нисък е рискът за децата в Дания (14,5%), Финландия (15,6%) и Швеция (16,7%).

Проблемът с недохранването сред децата също се разраства. Според УНИЦЕФ в Естония, Гърция и Италия делът на децата, които не могат да си позволят да ядат месо или риба всеки втори ден, се е удвоил от началото на кризата през 2008 г.

Различните лица на детската бедност

Бедността не е само въпрос на пари. Освен неспособността за посрещане на основни нужди на децата като храна, облекло и подслон, тя е свързана и със социалната изолация и липсата на достъп до здравеопазване и образование.

Децата, живеещи само с един родител, особено със самотни майки, са изложени на по-голям риск от изпадане в бедност.

Докладът на Евроепйския парламент

Депутатите в Европейския парламент приеха резолюция във вторник, която настоява децата да бъдат приоритет в политиката на страните-членки. Те също така препоръчаха на правителствата на страните в ЕС да гарантират на всички деца достъп до безплатно, приобщаващо и качествено обществено образование във всяка възраст.

Според авторката на доклада Инеш Крищина Зубер (ЕОЛ/СЗЛ, Португалия), „политиката на икономии създаде настоящата ситуация, а тя продължава да се влошава“. Тя призовава страните в ЕС да осигурят „достъп до образование, здравеопазване и социално осигуряване на децата и техните семейства“ и да „вземат мерки срещу безработицата, да подобрят сигурността на работните места и да насърчават изграждането на родителски социално-образователни мрежи, балансираното хранене и адекватна политика за настаняване.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *