520 млн. лв. консолидирана нетна печалба за публичните компании в края на декември

~Седмица след крайния срок за предаване на консолидираните отчети към 31 декември 2013г., над 95% от компаниите вече са изпълнили това свое задължение.

Обобщаващата равносметка на финансовите резултати към края на последното за 2013г. тримесечие показва нетна печалба от 519 981 хил. лв. На годишна база това е ръст от 65.57%.

Сред разгледаните 105 публични компании 56 отчитат печалба от 667 583 хил. лв. Година по-рано печелившите дружества са декларирали 466 140 хил. лв. печалба.

Губещите дружества в края на четвъртото тримесечие на 2013г. са 49 с обща стойност на загубата от 147 602 хил. лв. Поглеждайки към общата загуба от година по-рано, се вижда спад от 4 492 хил. лв. на тази загуба.

Водещите компании по печалба към края на четвърто тримесечие:
КОД ИМЕ 31.12.2013 31.12.2012 %
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 184938 30497 506.41
6C4 Химимпорт АД 86456 105985 -18.43
6C9 ТБ Корпоративна търговска банка АД 70725 56414 25.37
57B Булгартабак – холдинг АД 65467 86037 -23.91
2EL Енергони АД 32948 -811
3JR Софарма АД 30875 34057 -9.34
5MB Монбат АД 25691 18201 41.15159
4ID Индустриален Холдинг България АД 20150 -5187
4O1 Проучване и добив на нефт и газ АД 18285 9356 95.43608

Новото дружество в тази класация е Енергони, за сметка на Албена, като лидерството е поето от ТБ Първа Инвестиционна Банка АД.

С най-високи загуби в края на четвърто тримесечие са дружествата:
КОД ИМЕ 31.12.2013 31.12.2012 %
5PET Петрол АД -28095 -38312 -26.67
6TM ТЕЦ Марица 3 АД -25208 3421
5BN ТБ БАКБ АД -16496 -19544 -15.60
3NB Неохим АД -9293 -8218 13.08
C81 ЦБА Асет Мениджмънт АД -8618 -5318 62.05
SL9 Спарки Елтос АД -7738 -6606 17.14

С над 50% ръст на печалбата и над границата от 10 млн. лв. са следните компании:
КОД ИМЕ 31.12.2013 31.12.2012 %
T57 Трейс груп холд АД 17611 277 6257.76
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 184938 30497 506.41
T43 Зърнени Храни България АД 13273 4128 221.54
4O1 Проучване и добив на нефт и газ АД 18285 9356 95.44

С интерес се очакват годишните одитирани финансови отчети на публичните дружества за 2013 година, като при наблюдение на същите положителни резултати, ще се потвърди идеята за „отлепяне на българската икономика от дъното“ и тенденция за развитие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *