736 703 хил. лв. е премийният приход на застрахователите през 2010 г.

689 823 хил. лв. са в полза на застрахователи със седалище в България, 42 662 хил. лв. в полза на застрахователи от други държави-членки на Европейския съюз и 4 218 хил. лв. в полза на дружества по доброволно здравно осигуряване.
В сравнение с 2009 г. премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери нараства с 1,1 %, като в общото застраховане е отчетен ръст от 0,6 %, съответно в животозастраховането от 8,2 %.
В структурата на реализирания приход в полза на застрахователи по общо застраховане със седалище в България най-голям дял запазват автомобилните застраховки – „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (42,7 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (38,0 %), следвани от „Пожар и природни бедствия” (8,5 %) и „Други щети на имущество” (4,4 %). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България, е основно по застраховка „Живот” и рента (86,7 %).
Най-голям дял в структурата на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери в полза на застрахователи от други държави, заемат застраховките „Пожар и природни бедствия” (25,5 %), „Разни финансови загуби” (20,7 %) и „Злополука” (15,9 %).

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *