873.75 лева e средният осигурителен доход за август

873.75 лева e средният осигурителен доход за август 2018 г

От началото на годината СОД се увеличава само с 52.24 лева. В края на 2017 г. НОИ обяви средномесечен осигурителен доход в размер на 821,51 лв.

Ето и динамиката на СОД от началото на годината:

Януари 2018 г. – 863,18 лв.

Февруари 2018 г. – 860,14 лв.

Март 2018 г. – 879,67 лв.

Април 2018 г. – 879,67 лв.

Май 2018 г. – 884,18 лв.

Юни 2018 г. – 875 лв.

Юли 2018 г. – 878,70 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец септември 2018 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, информира infostock.bg.873.75 лева e средният осигурителен доход за август 2018 г.

Процедурата по съставяне на проекта на бюджет за следващата година е първият етап от бюджетния процес. Той започва от началото на второто полугодие на текущата година.

Съгласно Закона за устройство на държавния бюджет Министерството на финансите съставя бюджетна прогноза за период от три години. Тя се изготвя на основата на извършени от него и от други институции разработки и анализи на основните макроикономически параметри: динамика на БВП, печалба, кредитна и лихвена политика, доходи, заплати и др. Затова прогнозата носи наименованието макроикономическа рамка на бюджета“.

Разработването на проектите за бюджет започва отдолу нагоре – от най-ниските към по-високостоящите звена. В срок до 15 септември разработените от Народното събрание, Президентството, отделните министерства и областните и общинските администрации проектобюджети се предават в Министерството на финансите, съпроводени от доклад с обосновки на всички планирани приходи и разходи. В същия срок и при същите изисквания проектобюджети представят и Сметната палата и Висшия съдебен съвет, за да бъдат включени като съставна част от проекта на държавния бюджет. В срок до 15 октомври окончателният проектобюджет се внася за разглеждане в Министерския съвет, придружен от доклад, изготвен от министъра на финансите.

Обсъждане и приемане на държавния бюджет – Министерският съвет е инстанцията, която преценява дали проектът, изработен от Министерството на финансите, е съобразен с бюджетната прогноза за съответната година. Съгласно Закона за устройство на държавния бюджет цялата документация по проектобюджета, съпроводена с доклади, разчети, обосновки и обяснителни записки, включително и за общинските финанси, и за извънбюджетните фондове, трябва да бъде внесена от Министерския съвет в Народното събрание до 10 ноември. Често се случва дебатите в Народното събрание, макар и изказани в икономически аспект, всъщност да носят политически характер. Това е очаквано, тъй като народните представители са издигнати от различни политически партии, в чиито програми се защитават определени приоритети. По този начин представителите на всяка партия се стремят да осигурят повече средства за изпълнение на задачите, които, според тях, са от първостепенно значение.

 

 

financebg.com

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *