КНСБ: 78 % от домакинствата с доходи под средната издръжка на живота

Не като експеримент, а като законна практика да се определи минимална работна заплата за специалистите с  висше образование.

Прочетете повече