AПСК заложи приватизацията на БФБ сред приоритетите си за 2015 г.

На свое редовно заседание Надзорният съвет на АПСК е утвърдил Плана за работа на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол през 2015 година.

Основни цели в дейността на агецията през настоящата година са да реализира 30 приватизационни продажби и да осъществи следприватизационен контрол върху изпълнението на задълженията, поети с приватизационните договори за продажбата на 50 дружества.

Приоритети в дейността през 2015 г. са приватизационни продажби на държавното участие в капитала на “БФБ-София” АД, гр. София и “Международен панаир – Пловдив” АД, гр. Пловдив, както и приватизацията на дружествата “АДИС” ЕООД, гр. София, “Аудиовидео Орфей” ЕАД, гр.София, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД, гр.София и „Овча купел” ЕООД, гр.София.

Чуждестранният интерес, проявен от европейски инвеститори, включително интересът на няколко европейски борси за закупуване на държавния дял в капитала на “Българска фондова борса – София” АД, създава предпоставки за успешна приватизационна процедура, която би довело до трайно интегриране на българския капиталов пазар със Това е трети опит за приватизация на БФБ, като целта е борсата да бъде продадена заедно с Централния депозитар (ЦД). МФ притежава 50,1% от пазарния оператор и 43,7% от ЦД.

В средата на декември 2013 г. приватизационното ведомство започна нов конкурс за избор на оценител за готвената приватизация на „Българска фондова борса – София“ и „Централен депозитар“.

Последният опит за приватизация на БФБ се провали през март 2013 г., като не бе оповестено дали прекратяването на процедурата е поради липса на интерес или поради друга причина.

Кандидат-купувачите бяха ограничен кръг от най-големите световни борси като London Stock Exchange, Deutsche Boerse, виенската CCE Stock Exchange Group и NASDAQ-OMX. Правителството бе обявило, че критерият ще е качеството на купувача, а не колко пари предлага.

Борсата отчете загуба от над 1 млн. лв. за 2014 г., след като приходите от комисионни спаднаха почти наполовина. Търговията на БФБ-София намаля с 49% през 2014 г. до 774,9 млн. лв.

АПСК предвижда договорените плащания през 2015 г. да бъдат общо в размер на 142,256 млн. лева. Основната част от планираните плащания в парични средства се очакват от реализиранe на успешни приватизационни сделки за пакети от акции/дялове от “АДИС” ЕООД, гр. София, “Международен панаир – Пловдив” АД, гр. Пловдив, “Аудиовидео Орфей” ЕАД, гр.София и “БФБ – София” АД, гр. София.

През 2015 г. се очакват и парични постъпления от следприватизационен контрол в размер на 5 млн. лева, в т.ч. приходи от редовни падежи, издадени в полза на АПСК изпълнителни листа и сключени спогодби за разсрочване на вземанията. В ход са процедури за публична продан на активи на дружества, които не са спазили приватизационните си ангажименти.

В допълнение към очакваните постъпления от приватизация и следприватизационен контрол, през 2015 г. се предвиждат и постъпления от приватизационната продажба на “БДЖ Товарни превози” ЕООД, гр. София, които ще постъпят по сметката на “Холдинг БДЖ” ЕАД на основание чл.8, ал.4 от ЗПСК.

“БДЖ Товарни превози” ЕООД, гр. София е важен проект през 2015 г., като подновяването на процедурата за приватизация на дъщерното дружество за товарни превози на „Холдинг БДЖ“ ЕАД ще има за цел подобряване на финансовите показатели на държавният превозвач, посочват от приватизационната агенция.

Агенцията очаква да осъществи успешни процедури за продажба на дружества, които са атрактивни със своите имоти, а именно “Военно издателство” ЕООД, “Овча купел”ЕООД и “Аудиовидео Орфей” ЕАД.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *