Близо 4,5 милиона чужди туристи са посетили България през лятото

Над 4,480 милиона са били чуждестранните туристи в България през трите летни месеца на тази година, което е представлява ръст

Повече