Учени: Работата от вкъщи намалява наполовина броя на напусканията и увеличава продуктивността

Учени са установили, че организациите, които не позволяват на служителите си да работят от вкъщи, се лишават от стратегическо бизнес

Още ...

Всяко трето дело, което прокуратурата внася в съда е със сделка

Всяко трето дело, което прокуратурата внася в съда, е предложение за сделка. 13.5% от внесените актове са за освобождаване от

Още ...