Нужен ли е на България собствен икономически модел и какъв да бъде той?

България се нуждае от свой собствен икономически и социален модел на развитие Преходът от централизирана планова икономика и еднопартийна диктатура[1]

Повече