България и европейската интеграция през погледа на един български парламентарист отпреди 88 години

„Интернационалният дух в Европа днес се проявява в желанието на много големи политически европейски деятели, фактори във великите държави,Европа да

Прочетете повече

Българският икономически модел – загубен в прехода

Преходът от централизирана планова икономика и еднопартийна диктатуракъм свободно пазарно стопанство и демократично устройство на обществения живот доведе до разрушаване

Прочетете повече

Индустриална политика означава оздравяване и ускорено развитие на българското производство

Днес задачата пред българския народ и политически лидери е замяна на съществуващия, основан на преки и портфейлни чуждестранни инвестиции, помощи

Прочетете повече

България се нуждае от свой собствен икономически модел

Политиката, стопанството, обществото като цяло са изправени преднационални и глобални предизвикателства: глобализация и дигитализацияна света, драматична демографска промяна, нарастващо социалнонеравенство

Прочетете повече

Някои мисли за постигнатото съглашение между Гърция и нейните кредитори – Трета част

Гърция е жертва на един корумпиран и национално безотговорен политически елит, упражнявал властта единствено в интерес на тънък олигархичен слой,

Прочетете повече