Някои мисли за постигнатото съглашение между Гърция и нейните кредитори

Между Гърция и нейните кредитори не бяха проведени преговори в истинския смисъл на думата „преговори”. Обикновено при преговори страните представят

Прочетете повече

България се нуждае от свой собствен икономически модел на развитие

„Модел“ е френска заемка и означава „пример“. Тя е особено актуална в икономическа литература,когато се определя спецификата на стопанското развитие

Прочетете повече

Основни особености на европейския икономически и социален модел – част II

Посочихме, че „модел“ е френска дума и означава „пример“. Тя стана особено актуална в научнатаикономическа литература, когато се определя спецификата

Прочетете повече

Основни особености на американския икономически и социален модел – част I

„Модел“ е френска дума и означава „пример“. Тя стана особено актуална в научната икономическалитература, когато се определя спецификата на стопанското

Прочетете повече