КФН очаква бурен растеж в застраховането

Значимостта на небанковия финансов сектор за националната икономика ще продължи да нараства, а минавайки на самоиздръжка, регулаторът ще има възможност

Още ...

Продажбите на Стара планина холдинг бележат повишение с близо 14%

Консолидираните продажби на „Стара планина“ към края на октомври 2017 г. бележат повишение с 13,69% в сравнение с продажбите от

Още ...

„Дружба стъкларски заводи“ АД вече няма да е публично дружество

Комисията за финансов надзор (КФН) отписва „Дружба стъкларски заводи“ АД като публично дружество, както и издадената от дружеството емисия ценни

Още ...

Стартира търговията с ДЦК на Българската фондова борса

Стартира търговията с държавни ценни книжа (ДЦК) на Българската фондова борса (БФБ), която дава възможност на повече участници да търгуват

Още ...