Централен депозитар пусна е-платформа за общи събрания

Централен депозитар създаде Eлектронна платформа за провеждане на общи събрания (ЕПОС), която предоставя качествено нови възможности за публичните компании –

Още ...

Сирма Груп с бизнес стратегия за 120 млн. евро през 2022

Стратегическите цели на Сирма Груп Холдинг предвиждат до края на 2022 година приходите от продажби да нараснат до 120 милиона

Още ...

Парламентът прие нов Закон за пазарите на финансови инструменти

Парламентът прие нов Закон за пазарите на финансови инструменти на второ четене. С него в българското законодателство се въвеждат изискванията

Още ...

„Юрий Гагарин“ БТ е продаден на арабска компания

Производителят на опаковки и етикети за цигарената, хранителната и козметичната индустрия „Юрий Гагарин“ е с нов собственик, след като „Булгартабак

Още ...

Приходите на „Стара планина холд“ нарастват с 16% през 2017 г.

Приходите на „Стара планина холд“ са нараснали с близо 16% през миналата година, като са достигнали 216.6 млн. лв.

Още ...

Експат вече има 11 индексни борсово търгувани фонда

След като на 4 януари 2018 г. Комисията за финансов надзор (КФН) издаде разрешение на Експат Асет Мениджмънт да организира

Още ...

Родната борса раздаде наградите си за 2017 г.

Родната „Българска фондова борса -София“ връчи годишните награди за развитие на капиталовия пазар на инвестиционните посредници с най-високи резултати през

Още ...

КФН отписа Енемона като публично дружество

Комисията за финансов надзор взе решение да отпише „Енемона“ АД (в несъстоятелност) като публично дружество. Издадените от компанията емисии ценни

Още ...