Капитализмът се изкривява в сектора на труда

Днес в глобалното световно стопанство, особено в развитите страни има тенденция на дългосрочно намаляване на съотношението между работните заплати и

Още ...

Финансовата система се променя

  До преди няколко десетилетия  основното предназначение на банките, взаимните фондове и инвестиционните дружества беше да работят за реалния сектор

Още ...