Economist: България е среден пазар в Източна Европа

Подобно на много пазари от Източна Европа, България преживя рязък обрат по отношение на икономическата обстановка през 2009 г. Очакванията на експертите от Economist са, че икономиката на България ще преживее спад от над 5 %, след като през 2008 г. страната регистрира икономически ръст от 6 %.
Каква е реакцията на бизнеса? Как икономическият спад провокира съкращения на разходи, освобождаване на персонал и замразяване на инвестиции? Или напротив някои компании ще се видят положителната страна и ще се възползват от възможността да наемат служители, да реализират придобивания и ще обмислят прехвърляне на производството си в България?
Как инвеститорите оценяват новото правителство? Смятат ли, че българският кабинет ще извади икономиката от рецесията и ще намали препятствията пред бизнеса в България – като това не на последно място включва борба срещу организираната престъпност и корупцията?

Тези въпроси Economist зададе на приблизително 70 висши мениджъри в мултинационални и големи български компании в периода 23 октомври – 20 ноември 2009 г. Целта на проучването е да очертае нагласите на ръководните кадри по отношение на рисковите и възможностите за правене на бизнес в България, а също и на тези по отношение на съпоставянето на страната с други държави от региона и от развиващите се пазари.
Най – общо техните отговори позиционират България в средата на класацията на пазарите от Централна и Източна Европа. В същото време, както икономиката, така и бизнес средата ще трябва рязко да се подобрят, ако получат големи количества свежи инвестиции.

Земя на (определени) възможности

Мнозинството от представителите на мултинационалните компании ( 60 %) оценяват България като ключов пазар ( разполагайки страната между петия и десетия най- важни пазари от Източна Европа), и като второстепенен пазар в световен мащаб.
Според 21 % от участвалите в проучването българският пазар има дългосрочен потенциал, но засега не е проучван сериозно.
Компаниите виждат редица средносрочни възможности в България, сред които бъдещи инфраструктурни инвестиции и ниски корпоративни данъци в страната. Сред другите позитиви на българския икономически пазар са бъдещото въвеждане на еврото в страната и способностите на човешките ресурси.
Само 28 % от анкетираните посочват размера на пазара като фактор за икономическото състояние, сравнявайки по- малкото население на България с това на съседните страни като Турция и Румъния.

Списък на рисковете

Макроикономическата нестабилност е най- често посочваната средносрочна грижа за бизнеса. Такъв отговор са дали 75 % от анкетираните, като това не е изненада, имайки предвид времето, през което е проведено проучването. Корупцията е вторият най- често посочван отговор, а големият размер на сивата икономика е проблем за 34 % от запитаните. В допълнение 43 % от компаниите заявяват загриженост по отношение на отсъствие на политически ангажимент за реформиране на бизнес средата. Това се отнася до редица сфери като укрепване на съдебната система, повишаване на ефективността на публичната администрация и приспособяване на трудовия пазар в по- висока степен към нуждите на бизнеса.
Едва 17 % от анкетираните заявяват, че са усетили въздействието на усилията на правителството в борбата срещу корупцията и организираната престъпност, въпреки че отчитат, че не е особено реалистично да се очакват съществени промени за няколко месеца управление. Мнозинството от анкетираните са оптимисти – 60 % от висшите мениджъри, участвали в проучването, очакват да видят резултати от антикорупционната кампания през следващите месеци. 22 % са песимисти по този показател – те не очакват скоро резултати.
Бизнесът изразява загриженост и по отношение на липсата на визия по някои от финансираните от ЕС проекти. Половината от анкетираните заявяват, че вече са станали потърпевши, докато други 24 % очакват това да се случи през следващите месеци. Подобряване на взаимоотношенията с ЕС е сред ключовите очаквания към новото правителството от представителите на бизнеса.

Управление на кризата

Финансовата криза е имала сериозно въздействие върху бизнеса в България, доколкото 84 % от анкетираните признават, че са претърпели спад на продажбите спрямо 2008 г. По- голямата част от компаниите съобщават за спад на продажбите в рамките на 1 до 10 % на годишна основа.
22 % казват, че спрямо година по- рано продажбите им са намалели с 30 или повече процента.
Най- лошият аспект на кризата, според 63 % от компаниите, е бил ограниченото потребителско търсене.
Друг проблем, получил по – голям брой отговори (37 %) е „отсъствието на кредити”, което, от своя страна, стана причина за спад в търсенето и проблеми с доставките и дистрибуцията в продуктовите вериги. За някои компании доставянето на стоките до пазара се оказа предизвикателство.
Една трета от анкетираните заявяват, че правителството не е направило достатъчно по отношение на преодоляването на кризата, а очакванията към новата администрация са високи.

Какво следва?

Преобладаващото мнозинство от анкетираните ( 92 %) са на мнение, че България може да привлече значителни инвестиции „на зелено”, но само ако правителството направи значителни подобрения на бизнес средата.
Проучването на Economist очертава, че бизнесът настоява правителството да се фокусира върху борбата с корупцията и подсигуряването на икономическата стабилност, и в по- малка степен да увеличи стимулирането на вътрешния пазар.
Само 12 % от компаниите отбелязват като топ приоритети на новото правителство съкращаване на бизнес разходите и изясняване на законовата рамка.
Голяма част от компаниите са предприели стратегия на изчакване спрямо настоящия бизнес климат.
61 % от участвалите в проучването заявяват, че в периода 2009 – 2010 г. ще задържат инвестициите на текущото ниво и ще видят как ще се развие пазарът.
27 % от компаниите виждат възможност в икономическия спад и заявяват, че ще увеличават инвестициите с цел да се позиционират на пазара в дългосрочен план.
12 % планират да съкратят инвестициите си.
Въпреки че е малко вероятно България да се превърне в първостепенен развиващ се пазар в световен план, за голяма част от мултинационалните компании страната запазва стабилни средни позиции за региона на Централна и Източна Европа.
Много компании регистрират сериозни загуби в България в резултат на икономическия спад и предприемат предпазливо поведение по отношение на бъдещи инвестиции.
Малка част от анкетираните от Economist компании се опитват да се утвърдят пред конкурентите си като увеличат инвестициите си в България. Дали тази стратегия ще се окаже печеливша зависи от икономическото възстановяване, както и от участието на правителството в подобряването на бизнес климата.

Демографски данни на проучването
Online проучването е проведено сред висши мениджъри и изпълнителни директори, които отговарят за бизнеса на компанията си, както в България, така и на други пазари.
54 % от анкетираните са регионални директори, а други 25 % са висши мениджъри на регионално ниво. Почти 80 % от тях работят със западноевропейски или американски компании. 58 % от компаниите са с годишен оборот в световен мащаб над 1 млрд. долара.

*Проучването е изготвено във връзка с Осмата кръгла маса по въпросите на бизнеса с участието на правителството на България, 8 декември 2009.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *