Expat Gold е новият емитент на БФБ

Днес, 2 февруари 2020 г., стартира търговията на Българска фондова борса на първия за България борсово търгуван фонд, следващ цената на златото – Expat Gold. С борсов код GLDX на БФБ дяловете на фонда са вече достъпни през всеки борсов посредник у нас.

„С Expat Gold продължаваме нашата линия за разработване на иновативни за българския пазар фондови продукти. Надяваме се фондът за злато да допринесе за развитието на капиталовия пазар у нас и за предоставянето на по-широк достъп до инвестиционни решения на индивидуалните инвеститори. Благодарим на регулатора и на БФБ за сериозната работа около този проект!“ Това каза Даниел Дончев, CFA, изпълнителен директор на Експат Асет Мениджмънт, при откриването на борсовата сесия днес.

„Това е първият инструмент на БФБ, чрез който инвеститорите могат да получат експозиция към суровини.“ Това каза Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ, и поздрави Експат за новия продукт, с който се обогатява портфолиото на българската борса.

Expat Gold се управлява от Експат Асет Мениджмънт и дава възможност на индивидуални инвеститори да имат ликвидна експозиция към благородния метал злато. Той следва пасивно цената на златото, като се стреми да репликира възможно най-близко движението на индекса LME PM Price Reference – Gold, изчисляван и публикуван от London Metal Exchange.

Търсенето на борсово търгувани фондове (ETF), които инвестират в злато, се е увеличило повече от три пъти през 2020 г. Прекъсванията в производството, най-вече в Мексико, Перу и Южна Африка, и намаленото рециклиране на злато поради ограничения на движението на работна ръка подкрепиха цените през изминалата година. Въпреки оптимизма за масово ваксиниране и постепенното възстановяване на глобалната икономика, анализаторите очакват цената на златото да остане стабилна през 2021 г., подкрепена от нарастващите инфлационни очаквания, отрицателните реални доходности и политиките на централните банки за увеличаване на позициите си в ценния метал.

Сред основните характеристики на фонда Expat Gold са:

  • От отворен тип, осигуряващ ежедневна ликвидност
  • Нисък праг на инвестицията
  • Без данък върху капиталовите печалби за български физически и юридически лица
  • Не разпределя дивиденти. Печалбата се реинвестира, като това ще увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите
  • Високорисков профил, предвид факта, че суровините и благородните метали са силно волатилни и стойността им може рязко да се покачва или понижава.

Financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *