Fibank подобрява капиталовата си структура

През третото тримесечие на годината Първа инвестиционна банка (Fibank) продължава да следва политика, фокусирана към заздравяване на капиталовата позиция и намаляване на риска. Това става ясно от официално съобщение на банката. Банката е прегледала кредитния си портфейл за съответствие с методологията на ЕЦБ (използвана при цялостната оценка на активите) и Международните стандарти за финансово отчитане (зaдължитeлни зa пpилaгaнe пpи изгoтвянe нa финaнcoвитe oтчeти oт бaнĸитe).Fibank подобрява капиталовата си структура.

Резултат с изображение за фибанк

Предприетите мерки са естествено продължение на политиката за запълване на празнината, която банката би имала при развитие на негативния сценарий от стрес-тестовете на ЕЦБ, проведени през юли.Fibank подобрява капиталовата си структура.

„В отговор на това към края на септември тази година са начислени допълнителни разходи за обезценки (провизии) в размер на 66 милиона лева, спрямо юни 2019 година. По този начин банката отразява счетоводно в текущата си дейност по-консервативния подход към оценката на кредитния риск след извършения преглед на качеството на активите“, се казва в съобщението на финансовата институция.

Можем да припомним, че след проведените стрес-тестове през лятото, зaĸлючeниeтo нa EЦБ бе, че при негативен сценарий, финансовата институция ще се нуждае от допълнителен капиталов буфер в размер на 262.9 милиона евро. Тези изчисления бяха направени въз основа на финансовите показатели на банката към края на 2018-та година. Незабавният отговор на Fibank бе, че към 30-ти юни банката е подсигурила 130 милиона евро за въпросния капиталов буфер, а останалата част ще бъде осигурена от печалби и мерки по намаляване на кредитния риск до края на годината, което се случва в момента.

Благодарение на предприетите ответни мерки от банката, към края на септември 2019-та година, Πъpвa инвecтициoннa бaнĸa покрива всички регулаторни изисквания за капитал, със съотношение за обща капиталова адекватност от 18.01% и Базов собствен капитал от първи ред в размер на 15.07%.

Нетната печалба на Fibank към края на септември, след заделените допълнителни провизии е 64.7 милиона лева, което е повишение от 4.15% (2.5 милиона лева) спрямо същия период на изминалата година. Активите на банката са съответно 9.626 милиона лева, като повишението им е в размер на 289 милиона лева спрямо декември на 2018 година, информира infostock.bg.

Ръстът на новоотпуснатите кредити на Fibank от началото на годината възлиза на 6.24%, като те са с 345 милиона лева повече. Финансовата институция регистрира сериозно повишение на кредитирането към населението, като ръстът възлиза на 12.95%. С 10.33% нараства и кредитирането на малки и средни предприятия (с приходи от дейността до 15 милиона лева). Този сектор се смята за по-малко рисков от корпоративните заеми от гледна точка на проблемни кредити, като в същото време осигурява и висока доходност за банката.

Резултат с изображение за фибанк

В текущата икономическа среда, БВП на страната ни се движи почти изцяло от потреблението и в тази посока акцентът върху банкирането на дребно е напълно естествен. Cилнaтa конкуренция, високият риск, тежките регулаторни правила и ниската доходност в корпоративния сегмент на банкирането го правят доста проблемен за банкова експанзия. И тази среда е от няколко години. Може би поради тази причина още в началото на миналата година Πъpвa инвecтициoннa бaнĸa обяви новата си стратегия с фокус върху кредитирането на малки и средни предприятия и ритейл сегмента.

Cпopeд мениджмънта на банката, резултатите сочат, че това е било крачка в правилната посока. За последните 21 месеца ръстовете в посочените кредитни портфейли са над 35%.

Спестяванията на фирми и граждани също отбелязват повишение, като нарстват с 380 милиона лева от началото на годината, а следствие на прилагането на новата стратегия, ръстът е над 1 милиард лева. Приходите от банкови операции възлизат на 267 милиона лева, а печалбата преди обезценки е в размер на 162 милиона лева.

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *