Forex-търговия – анализ 14/01/2008

През тази седмица ще бъдат публикувани серия важни икономически отчети. Относно канадската икономика данните няма да бъдат много. Резкия спад на канадската валута и влошената икономическа перспектива може да провокира продължение на оттока на капитали от финансовия пазар на Канада. Вероятността това, че банка Канада може да продължи смегчаването на монетарната политика нараства, което ще окаже натиск на канадската валута.

По японската икономика важни данни също няма да бъдат публикувани. Трябва да се обърне внимание на окончателните данни по промишленото производство. Ще бъдат публикувани данни по динамиката на цените на корпоративни стоки и поръчки в промишления сектор. Спада на промишлените поръчки може да покаже влошаване на икономическата ситуация в Япония.

В Англия цялото внимание ще бъде съсредоточено върху данните по инфлацията. Очакванията на участниците на пазара за динамиката на цените във Великобритания са достатъчно умерени, макар че на фона на резкия ръст стойността на енергоносители и спада на английския паунд инфлационния риск съществено нарастна. Банка Англия, вероятно имаше предварителни данни по инфлацията в момента на взимане решението по лихвения процент, което обяснява нейната пасивност в смегчаване на монетарната политика. Ще бъдат публикувани данните по динамиката на производствените и потребителските цени, в случай че потребителските цени засега са устойчиви и годишния темп на ръстта на производствените състави 4,7%, това не може да не повлияе на потребителския пазар в средносрочна перспектива. Също ще излязат данните по темпа на ръстта на работните заплати – още един от инфлационните показатели. Усиления инфлационен натиск ще ограничи възможностите на Банка Англия по смегчаване на монетарната политика. Трябва да се обърне внимание на динамиката на продажбите на дребно, докато няма сигнали за слабости в потребителския сектор, продажбите на дребно растат достатъчно уверено. Ухудшение ситуации в розничном секторе будет сигнализировать о том, проблемы на финансовых рынках и рынках недвижимости начинают сказываться на потребительской активности.

В икономиката на Еврозоната също не всичко е гладко, темпа на икономическия ръст се забавя, инфлационния натиск нараства, икономическите очаквания са достатъчно негативни. Ще се публикуват предварителните данни по ръстта на БВП за 2007 год, които, вероятно ще покажат забавяне темповете на икономическия ръст до 2,5%. Трябва да се обърне внимание на публикацията на индекса на деловите очаквания ZEW, който достигна през декември 14-годишен минимум, което говори за очаквано влошение на икономическата ситуация. Достатъчно суровите изказвания на представителите на ЕЦБ сигнализира за това, че те са готови да повишат лихвения процент, за да не допуснта излизането на инфлацията под контрол. Такава позиция на Европейската Банка ще окаже подкрепа на еврото против останалите валути.

В САЩ централна тема на седмицата също ще бъде инфлацията. Ще бъдат публикувани данните по динамиката на производствените и потребителските цени за декември. Производствените цени растат в годишно изчисление повече от 7%, което се явява максимално значение от 1981 год, когато икономиката на САЩ се намирашще в стадий на стагфляции. В потребителския сектор се наблюдава прилична динамика, общия индекс на цените расте повече от 4%, в същото време базовата инфлация показва ръст 2,3%. Вероятността от по-нататъшно понижение на лихвения процент от ФРС ще зависи пряко от инфлационните данни.

Излязлите данни по промишленото производство и продажбите на дребно за декември, слабата динамика на данните на показателите ще сигнализира за усилено влияние на негативните фактори на икономиката.

EURUSD

През декември европейската валута направи корекция, но закри месеца практически без изменение. През изминалата седмица европейската валута не успя да развие ръст над 1,4820 и консолидира, оставайки близко до нивото 1,4750. На седмичния таймфрейм въсходящия натиск се запазва, тенденцията остава в сила докато двойкат е над 1,4520. На дневния таймфрейм двойката тества съпротивата в районе на 1,4820. Формирана е дивергенция на четиричасовата графика. Ръст над 1,4820 ще сигнализира в полза на укрепването на европейската валута. Връщането под 1,4680 ще даде сигнали за снижение на двойката до подкрепата в района на 1,4520.

GBPUSD

В декември английскаата валута рязко се понижи, закривайки месеца и годината под нивото 2,0. Сформирована е серия от дивергенции на седмичния таймфрейм и „вечерна звезда дожи“ на върха, което означава начало на обръщаща тенденция по двойката, риска от снижене се запазва. През изминалата седмица понижението на паунда продължи и двойката се закрепи под равнището 38,2% от ростта през 2005-2007 год. На дневната графика низходящия натиск по двойката се запазва, но се появи риск от формиране на конвергенция, което може да предизвика корекционен ръст по двойката. Формирана е серия конвергенции на четиричасовия таймфрейм. Укрепването под 1,9510 и преодоляването на подкрепата в района на 1,9460 може да сигнализира за по-нататъшно понижение на английскята валута. Закрепването над 1,9650 ще сформира сигнали за въстановяване на паунда.

USDJPY

През декември двойката направи корекция след тестване на 107,20, но месеца закри практически без изменение. През изминалата седмица двойката не успя да развие въсходяща корекция и закри практически без изменение, сформирайки „обърнат чук“. Двойката продължава да е над сильной зона на подкрепа в района на 108,20, под която укрепване все още не й се удава, необходимо за развитието на низходящо движение. Така низходящия натиск продължава да остава силен дакота двойката остава в зоната на съпротива 109,70-110,10. Укрепване над 109,70 и ръст над 110,10 ще сформират сигнали за ръст. Спад под 108,20 ще сигнализира в полза на понижението по двойката в района на минимума от 2007 год -107,20.

USDCHF

През декември двойката коректира, след което възобнови снижението и закри месеца практически без изменение, с началото на годината падението разко се ускори. През изминалата седмица двойката отново се понижи и приближи към минимума, формиран през 2007 год. На седмичния таймфрейм низходящия натиск се запазва, риска от по-нататъшно снижение отчасти се снижи, започва формиране на конвергенция. На дневния таймфрейм долара остава под натиск, формираната на четиричасовата графика конвергенция може да положи начало на въсходящо движение по двойката. Преодоляването на съпротивата 1,1160 ще сигнализира в полза на ръст по двойката. За развитието низходяща тенденция е необходимо ясното укрепване под нивото 1,0960.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *