Q1: Общото застраховане със символичен ръст от 3,7%

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите по общо застраховане за периода януари – март 2009 г., е 374, 436 млн. лв., с което е реализиран ръст от едва 3,7% на годишна база, сочи статистиката на Комисията за финансов надзор за първото тримесечие на тази година. Цифрите бяха анализирани от Иншурънс БГ още в средата на миналия месец. За сравнение, през миналата година ръстът спрямо 2007 г. е бил 18,03%. Очакванията са спадът в бизнеса да се запази до края на годината, като приходите се запазят в рамките на тези от 2008 г.
Възникналите претенции са в размер на 186, 028 млн. лв., като ръстът на годишна база е 8,8%.
Към края на януари т.г. записаните премии по общо застраховане са били 161, 048 млн. лв., като ръстът спрямо същия период на предходната година е бил 12,7% ли общо за застрахователния сектор – 11,4% (заедно с животозастраховането).
Записаните към края на февруари премии са били 261 873 хил. лв., като ръстът на годишна база е 4,5%, или общо за пазара – 3,9% (заедно с животозастраховането).
За тримесецието размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 25,7% на годишна база и достига 1, 238 млн.лв.
Сумата на активите на застрахователите по общо застраховане е 1, 697 млн.лв., като нарастването на годишна база е 22,2%.
Техническият резултат е положителен и възлиза на 6, 720 млн.лв. при 14, 332 млн. лв. за първото тримесечие на 2008 г.
Премийният приход от директно общо застраховане е 370, 646 млн.. лв., при 353, 788 млн. лв. за първото тримесечие на 2008 г.
Тенденция от години е автозастраховките да са генератор на пазара. И първото тримесечие не прави изключения от правилото. Към 31.03.2009 г. най-голям дял на пазара по директно общо застраховане продължават да заемат „Автокаско“ (40,2%) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС“ (31,3%) – общо 71,5% от премийния приход по директно общо застраховане.
Най-голямо нарастване на премийния приход по директно общо застраховане на годишна база се отчита по застраховки „Кредити“ (362%) и „ГО, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове“ (87%).
Размерът на получените премии от активно презастраховане е 393, 300 млн. лв., от които 389, 955 млн. лв. е премийния приход на професионалния презастраховател „Джи Пи Презастраховане“ ЕАД. Брутните технически резерви по активно презастраховане възлизат на 5, 625 млн. лв.
Най-голям дял на пазара по активно презастраховане към края на първото тримесечие на 2009 г. заемат автомобилните застраховки („Автокаско“ и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС“) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия“ и „Други щети на имущество“), съответно от 49,1% и 32,6%.
Както вече коментирахме, първенец за тримесечието е „Булстрад“ с премиен приход от 73,795 млн. лв., но в сравнение със същия период на м.г. компанията отчита спад на приходите с 4,6% ( 77,346 млн. лв. през 2008 г.).
Второто място убедително е за „ДЗИ Общо застраховане“ (втори през аналогичния период на м.г.), като премийният приход за тримесечието на 2009-та бележи ръст от 10,34 на сто, или 54,312 млн. лв. за първото тримесечие на т.г. срещу 49,222 млн. лв. за м.г.
Почетното трето място е за „Лев инс“ с 41, 072 млн. лева премиен приход. Цифрите недвусмислено отчитат най-високият ръст в бранша от 47,67% (първото тримесечие м.г. дружеството имаше 28,442 млн. лв. приходи). Припомняме, от началото на годината дружеството застрахова бизнеса на „Трейс груп“ по изграждането на новите отсечки от столичното метро.
Въпреки че тазгодишният четвърти е същият като миналата година – „Алианц България“, компанията отчита спад в приходите от цели 20 на сто. За първото тримесечие на тази година записаните премии са 37,856 млн. лв. при събрани 48,631 млн. лв. година по-рано. Спадът се дължи основно на срива в продажбата на нови коли.
Сериозният спад на приходите обаче кара компанията да вземе мерки и в момента „Алианц България“ е едно от дружествата, които налагат с реклама каското си, обещавайки на добрите шофьори отстъпка до 30% от цената.
Челната петица финализира „Армеец“. Компанията записа 32,289 млн. лв. За сравнение, към 31.03.2008 г. приходите и са били 26,614 млн. лв., което сочи ръст от близо 21% – втори резултат сред водещите застрахователи у нас.
Досегашният четвърти от минали години – „Бул инс“, за първото тримесечие на тази година отчита 28,853 млн.лв. премии, които го нареждат на 6 място. Спадът спрямо първото тримесечие на миналата година е над 8 на сто.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *