Schneider Electric e най-устойчивата корпорация в света

Schneider Electric, лидерът в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията, надгради дългогодишната си стратегия чрез включване на екологични, социални и управленски ангажименти във всеки аспект от своята дейност, както и на системни усилия в подкрепа на своите клиенти и бизнес партньори за постигане на техните цели за устойчивост.

Резултат с изображение за „Schneider Electric“

Съобщението съвпадна с новината, че Corporate Knights – канадска медия и изследователска компания, която разработва класации въз основа на корпоративната устойчивост, за първи път постави Schneider Electric на първо място в годишния си индекс за 100-те най-устойчиви корпорации в света, информира profit.bg.

Скокът от 29-ата позиция за миналата година до челото на класацията през 2021 г. представлява важно международно признание за навременния и устойчив ангажимент на Schneider Electric по въпросите на екологичното, социално и корпоративно управление (ESG – Environmental, social and corporate governance).

Резултат с изображение за „Schneider Electric“
Високото класиране също така отразява трансформацията на компанията към водещ доставчик на дигитални решения, които улесняват енергийната ефективност и устойчивостта.

„В основата на нашата стратегия е да изградим устойчив бизнес и компания. Клиентите, служителите, партньорите и инвеститорите никога не са били по-фокусирани върху ESG приоритетите, отколкото са сега. Schneider отдавна има ангажимент в тази насока и продължава да си поставя все по-високи цели, както за своята дейност, така и по отношение на своите клиенти и партньори“, посочва Жан-Паскал Трикоар, председател и главен изпълнителен директор на Schneider Electric.

„Когато въведохме първия си барометър за устойчивост през 2005 г., бяхме сред първите компании, които се ангажират с ESG политиките. Ангажиментът към ESG обаче не може да бъде еднократен акт, затова актуализираме нашата стратегия за устойчиво развитие на всеки три години. Всички ние – компании, правителства, всеки отделен човек – можем да допринесем за това да направим света по-зелен и по-приобщаващ. Новите ни ангажименти определят следващите стъпки от нашия принос.“

Резултат с изображение за „Schneider Electric“

Новата програма за въздействие върху устойчивостта на Schneider ще обхване периода от 2021 г. до 2025 г. и ще доведе до значително ускоряване на изпълнението на предишните цели. Тя се основава на шест дългосрочни ангажимента, които съответстват на всяка от целите на ООН за устойчиво развитие.

Тези ангажименти се поемат и реализират за каузата на един свят с положителен ефект върху климата, за ефективно оползотворяване на ресурсите, за живот, базиран на принципа на доверието, за създаване на равни възможности, за съвместни усилия на всички поколения и за нови възможности за развитие на местните общности.

„Стремежът да направим света по-зелен и по-справедлив е не само морална отговорност – той има своята бизнес логика“, изтъква Оливие Блум, главен стратегически директор и директор по устойчивостта на Schneider Electric.

Резултат с изображение за „Schneider Electric“
„2020 г., белязана от COVID-19, поредица от климатични бедствия и от петата годишнина от Парижкото споразумение за изменението на климата, постави на дневен ред спешната необходимост от действие. Също така стимулира желанието на нашите клиенти за ускоряване на собствения им преход към по-нисковъглероден свят. Нашите решения могат да им помогнат да постигнат целите си в този аспект.“

Единадесетте конкретни цели, които ще бъдат изпълнени до 2025 г., подкрепят тези ангажименти. И за първи път лидерите в повече от 100 страни, в които оперира Schneider Electric, ще определят локални цели за посрещане на нуждите на местните общности.

Програма за въздействие върху устойчивостта на Schneider за периода 2021- 2025 г.:

С многократно признание в ключови класации за постиженията си в устойчивото развитие, Schneider ще продължи да докладва своите нефинансови резултати на тримесечна база, което е утвърдена практика на компанията след старта на първия в света корпоративен барометър за устойчивост през 2005 г.

Само за изминалата година Schneider пое по пътя към своята декарбонизация и подписа присъединяването си към инициативата Climate Pledge, беше първата компания, която издаде конвертируема облигация, свързана с ESG, беше класирана сред първите в индекса на Corporate Disclosure Project (CDP) за екологична прозрачност и действия за 10-а поредна година и намери място в класацията Топ 50 лидери на разнообразието на Financial Times.

 

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *