SOFIX надолу с 0,52% след спад по позициите на Албена и Петрол

SOFIX регистрира спад от 4,53 пункта, или 0,52%, до ниво от 875,46 пункта, в резултат на пониженията, отчетени по позициите на Албена и Петрол. Книжата на туристическото предприятие загубиха 5,70% от стойността си до средна цена от 74,05 лв. при изтъргувани 1 600 броя. Офертите са на нива от 76 лв. „купува“ и 78,46 лв. „продава“. Дистрибуторът на горива понижи пазарната си капитализация с 1,12% до ниво от 3,52 лв. за акция при обем от 1 097 броя.

Дяловете на Централна кооперативна банка и Софарма поскъпнаха съответно с 2,27% и 1,17% до нива от 6,31 лв. и 8,69 лв., докато тези на Биовет отбелязаха спад от 0,93% до 13,85 лв. за брой. Широкият индикатор BG40 се понижи с 0,57 пункта (0,4%) до 143,67 пункта.

“Прибирането на печалбата е основният фактор, който движи пазара и индексите в негативна посока. При част от позициите от индекса BG40 имаме рекордни стойности, добре дошли за част от инвеститорите да продадат малко акции и да преструктурират портфейлите към акции, направили по-слаби движения през последните месеци. От известно време насам има тенденция добрите дружества на борсата да показват все по-добри финансови данни. Част от този подобрен финансов фундамент е отчетен в настоящите цени на акциите и ще има по слабо отражение в по-нататъшно покачване на цените. Разбира се, приятните изненади в по-добри от очакваните показатели ще рефлектират върху цените в дългосрочен план, като същото се отнася и при влошаване на фундамента“, каза за Investor.bg Минчо Минчев от ТБ Инвестбанк АД.

На положителна територия приключиха сесията акциите на Евроинс, като цената им се повиши с 3,55% до 4,08 лв. при изтъргувано количество от 22 407 броя. Книжата на БТК добавиха 0,4% до 10,14 лв. при обем от над 450 хил. броя.

С 1,17% до 39,08 лв. поскъпнаха акциите на Неохим, след публикуването на консолидирания годишен отчет на компанията, според който печалбата нараства до 12,51 млн. лв. Офертите по позицията са на нива от 38,50 лв. „купува“ и 39,50 лв. „продава“.

Дяловете на ДЗИ Банк поевтиняха с 5,21% до 3,64 лв. при изтъргувани 17 825 броя, a Българска роза – Севтополис повиши пазарната си капитализация с 0,92% до ниво от 6,57 лв. за акция, като по позицията бяха прехвърлени 30 629 броя.

Книжата на Кремиковци загубиха 1,05% до 18,83 лв., докато тези на Алкомет отбелязаха ръст от 1,67% до 4,88 лв. за брой.

Дяловете на Българска холдингова компания и Стара планина Холд се повишиха съответно с 1,38% до 3,68 лв. и с 1,59% до 15,33 лв. Акциите на Доверие обединен холдинг поевтиняха с 4,2% до 3,65 лв., след изнесените данни от консолидирания отчет за 2005 година. Холдингът отчете загуба от 1,54 млн. лв., спрямо печалба от 3,64 млн. лв. за предходния отчетен период.

Книжата на Арома регистрираха спад от 2,64% до 8,49 лв. при обем от 760 броя. Оферти за покупка има на 8,45 лв., а за продажба – на 8,60 лв. Дяловете на застрахователната компания Булстрад поскъпнаха с 3,12% до средна цена от 54,91 лв., докато тези на Полимери се понижиха с 0,52% до 5,69 лв.

Компенсаторните записи продължиха негативната тенденция от вчера, като загубиха нови 2,96% до 63 стотинки за лев номинал. Поименните компенсационни бонове поевтиняха с 1,47% до ниво от 63,68 на сто от номинала.

По време на днешната търговска сесия на БФБ – София бяха сключени 1 066 сделки, или с 362 повече от вчера. Общият оборот бе на стойност 12,277 млн. лв., спрямо 3,9 млн. лв. за предходната сесия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *