Чешката национална авиокомпания прекрати полетите от Прага до София

Мярката е част от плана за преструктуриране на авиокомпанията. Полетите по дестинацията от седмици фигурират в резервационната система на „България

Повече