Новите данъци не ще реанимират статуквото ни като „Автоморгата на Европа“

Собствениците на по-нови автомобили ще бъдат по-ощетени от поправките в закона, въвеждащи по-голям данък за по-старите автомобили.

Прочетете повече