Виентян е домакин на форум за политика, сигурност и финансово-икономически проблеми

Целта е да се намери форма за развитие на сътрудничеството. Акцентът ще е върху икономическото сътрудничество. Това за Лаос е

Прочетете повече