Споразумение за заплатите на Селскостопанската академия не беше постигнато

Става въпрос за неизплатени работни заплати и социални осигуровки на служителите на академията за месеците ноември и декември 2012 г.

Повече