Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Тех Парк Оптела“ АД на 21.09.2017г.

Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Тех Парк Оптела“ АД на 21.09.2017г. от 09:00 часа в

Повече