1.88 милиона американци подали молби за помощи за безработица

Малко под 2 милиона американци са подали молби за помощи за безработица за седмицата приключила на 30-ти май (1.877 милиона).

Повече