„Асарел-Медет“ с обратно изкупуване на акции за 100 млн. евро

Акционерите на медодобивното дружество „Асарел-Медет“ са одобрили предложението на ръководството компанията да изкупи обратно близо 15% от акциите за сумата

Прочетете повече